Om Lenbergs

Vi på Lenbergs har lång och stor erfarenhet av begravningar. Men du som anhörig vet bäst hur du vill ha det.

Vår roll är att lyssna både på uttalade som outtalade önskemål och genomföra begravningen så att den speglar den dödes personlighet och de anhörigas önskemål. Just förberedelserna inför en begravning och samtalen är en viktig del för att komma igenom sorgen på bästa sätt.

En av våra målsättningar är att du har samma personkontakt genom hela begravningen. Vi vet att det skapar trygghet för både er och oss när vi lärt känna varandra. Tillsammans har vi då möjlighet att utforma ett fint avslut. Vi har inga paketlösningar utan alla begravningar måste utformas så unika som både du och jag är.

Göran Lenberg

Så startades Lenbergs

Begravningsbyrå sedan 1950.

År 1950 etablerades Lenbergs Begravningsbyrå av Isa och Gunnar Lenberg i Borås. Göran Lenberg har alltjämt sedan 1975, tillsammans med många goda medarbetare och sedan flera år tillbaka, sina döttrar Anna och Cecilia, utvecklat begravningsbyrån till en auktoriserad fullservicebyrå. En begravningsbyrå, som förutom allt det vi vanligtvis förknippar med verksamheten, har möjlighet att erbjuda tjänster inom familjejuridik, föreläsningar, studiebesök etc. Lenbergs finns inte bara i Borås, utan även i Ulricehamn och Herrljunga.

Målsättningen är att med lyhördhet, erfarenhet och personlig omtanke tillmötesgå uppdragsgivarens uttalade och outtalade behov.

Vår kompetens

Vår kompetens

Tillsammans skapar vi en personlig begravning.

Genom vår stora och långa erfarenhet har vi möjlighet att tillsammans med familjen, och i de fall det finns, den avlidnes önskemål, skapa en personlig begravning som ger kraft till anhöriga att gå vidare i livet. Vår roll är att i varje uppdrag visa lyhördhet, ge goda råd och alternativ. Det är viktigt att du känner dig delaktig och får ta de slutgiltiga besluten.

Vi tror att för att skapa ett fint farväl av den som stått oss nära, är ett personligt möte det bästa. Då kan vi tillsammans forma begravningen. I ett gott samarbete mellan familjen och oss på begravningsbyrån skapas en begravning som känns äkta och riktig. En begravning som speglar den dödes liv, men som också ger hopp och ett ljust minne inför framtiden.

Vår auktorisation

En auktoriserad begravningsbyrå

Vad innebär det?

Lenbergs är auktoriserad medlem av SBF, Sveriges Begravningsbyråers Förbund. En begravningsbyrå kan vara antingen medlem eller auktoriserad medlem. Det senare innebär att begravningsbyrån uppfyller de högt ställda krav som branschförbundet ställer. Kraven uttrycker förväntningar vad det gäller yrket i såväl dess praktiska som etiska utövande.

Medarbetare på en auktoriserad begravningsbyrå har genomgått Sveriges Begravningsbyråers Förbunds auktorisationsutbildning. Dessutom omfattas en auktoriserad begravningsbyrå av SBF:s reklamationsnämnd. En garantifond, som uppgår till minst 200.000 kr, garanterar uppdragsgivaren att gå ekonomiskt och ideellt skadefri ur eventuella tvister med den auktoriserade byrån.

Föreläsningar och studiebesök

Studiebesök och föreläsningar

Tillfälle till det goda samtalet.

Vi har under åren medverkat med föreläsningar, studiebesök och informationer i skiftande sammanhang. Barn och ungdom genom skola eller konfirmation, yrkesfolk inom sjukvård, kyrka, polis eller räddningstjänst, pensionärsorganisationer och intresseföreningar är exempel på grupper vi har varit i kontakt med. Genomgående har frågorna kring död, sorg, riter och livets helhet känts angelägna. Mötena har gett tillfällen till goda och givande samtal.

Välkommen att kontakta oss då intresse finns för ett angeläget samtal.

Lenbergs - Borås

Borås

Begravningsbyrån på Södra Kyrkogatan.

Ända sedan 1950, då Isa och Gunnar startade verksamheten hittar du Lenbergs på Södra Kyrkogatan i Borås.

År 2001 upptogs Borås Begravningsbyrå i vår verksamhet. En begravningsbyrå med anor från 1916 med fyra generationer Andersson; Axel, Otto, Gunnar och Claes. Fram till 2018 har vi haft nöjet att få ha Claes hos oss på kontoret i Borås.

Ulricehamn

Ulricehamn

Sedan millennieskiftet finns vi i prästgården.

Svenems begravningsbyrå var under Sven Tengsjös ledning och med Knut Svantesson som ansvarig, bygdens begravningsbyrå. All historik och fakta kring tidigare utförda begravningar är en värdefull tillgång och finns bevarade sedan 1962. År 1989 övertogs verksamheten och bedrivs nu under namnet Lenbergs. År 2000 flyttade hela verksamheten in i den gamla prästgården på Prästgårdsgatan i Ulricehamn.

Lenbergs - Herrljunga

Herrljunga

Wallgrens och Lenbergs tillsammans

Från den 1 januari 2018 arbetar vi tillsammans med Lenbergs som har verksamheter i Borås och Ulricehamn med omnejd. Därmed erbjuder vi även full kompetens när det gäller de familjejuridiska frågorna.

Utöver Gunbritt Johansson, kommer även Lars Böhm och Margareta Englund att finnas tillgängliga för besök. Om det känns tryggare eller av praktiska skäl känns bättre, kommer vi förstås även hem till er.

Wallgrens Begravningsbyrå och Lenbergs är båda auktoriserade av Sveriges Begravningsbyråers förbund.

Bollebygd

Bollebygd

Äntligen hemma i Bollebygd

Nog för att vi känt oss hemma länge i Bollebygd, men nu har vi ett alldeles eget kontor på plats för möten och möjligheter att ses. Du hittar oss i centrum, ett stenkast från torget. Här tar Linda och Lars emot besök efter överenskommelse. De har båda jobbat länge med begravningar i Bollebygd med omnejd och känner väl till såväl kyrkor som församlingshem. Välkommen hem till oss.

Min Sida

Min sida

Vad var det vi bestämde?

På Min sida hittar du allt som är bestämt inför begravningen, till exempel val av gravplats, tid för tacksägelse, blomsterbeställningar, meny vid eventuell minnesstund och vilka som är anmälda. Du hittar vilka tider som bestämts för ett personligt avsked, gravsättning, bouppteckning osv.

Min sida förenklar för familjemedlemmar att tillsammans gå igenom vad som planerats även då man kanske befinner sig på annan ort. Att ha alla uppgifter samlade på en och samma plats gör det lätt att få överblick över alla uppgifter som hör ihop med en begravning. Inloggningsuppgifter till Min sida får du i samband med dokumentationen efter vårt första möte.