Om Lenbergs

Vi på Lenbergs har lång och stor erfarenhet av begravningar. Men du som anhörig vet bäst hur du vill ha det.

Vår roll är att lyssna både på uttalade som outtalade önskemål och genomföra begravningen så att den speglar den dödes personlighet och de anhörigas önskemål. Just förberedelserna inför en begravning och samtalen är en viktig del för att komma igenom sorgen på bästa sätt.

En av våra målsättningar är att du har samma personkontakt genom hela begravningen. Vi vet att det skapar trygghet för både er och oss när vi lärt känna varandra. Tillsammans har vi då möjlighet att utforma ett fint avslut. Vi har inga paketlösningar utan alla begravningar måste utformas så unika som både du och jag är.

Så startades Lenbergs

Så startades Lenbergs

Begravningsbyrå sedan 1950.

År 1950 etablerades Lenbergs Begravningsbyrå av Isa och Gunnar Lenberg i Borås. Göran Lenberg har alltjämt sedan 1975, tillsammans med många goda medarbetare och sedan flera år tillbaka, sina döttrar Anna och Cecilia, utvecklat begravningsbyrån till en auktoriserad fullservicebyrå. En begravningsbyrå, som förutom allt det vi vanligtvis förknippar med verksamheten, har möjlighet att erbjuda tjänster inom familjejuridik, föreläsningar, studiebesök etc. Lenbergs finns inte bara i Borås, utan även i Ulricehamn och Herrljunga.

Målsättningen är att med lyhördhet, erfarenhet och personlig omtanke tillmötesgå uppdragsgivarens uttalade och outtalade behov.

Vår kompetens

Vår kompetens

Tillsammans skapar vi en personlig begravning.

Genom vår stora och långa erfarenhet har vi möjlighet att tillsammans med familjen, och i de fall det finns, den avlidnes önskemål, skapa en personlig begravning som ger kraft till anhöriga att gå vidare i livet. Vår roll är att i varje uppdrag visa lyhördhet, ge goda råd och alternativ. Det är viktigt att du känner dig delaktig och får ta de slutgiltiga besluten.

Vi tror att för att skapa ett fint farväl av den som stått oss nära, är ett personligt möte det bästa. Då kan vi tillsammans forma begravningen. I ett gott samarbete mellan familjen och oss på begravningsbyrån skapas en begravning som känns äkta och riktig. En begravning som speglar den dödes liv, men som också ger hopp och ett ljust minne inför framtiden.

En auktoriserad begravningsbyrå

En auktoriserad begravningsbyrå

Vad innebär det?

Lenbergs är auktoriserad medlem av SBF, Sveriges Begravningsbyråers Förbund. En begravningsbyrå kan vara antingen medlem eller auktoriserad medlem. Det senare innebär att begravningsbyrån uppfyller de högt ställda krav som branschförbundet ställer. Kraven uttrycker förväntningar vad det gäller yrket i såväl dess praktiska som etiska utövande.

Medarbetare på en auktoriserad begravningsbyrå har genomgått Sveriges Begravningsbyråers Förbunds auktorisationsutbildning. Dessutom omfattas en auktoriserad begravningsbyrå av SBF:s reklamationsnämnd. En garantifond, som uppgår till minst 200.000 kr, garanterar uppdragsgivaren att gå ekonomiskt och ideellt skadefri ur eventuella tvister med den auktoriserade byrån.

Studiebesök och föreläsningar

Studiebesök och föreläsningar

Tillfälle till det goda samtalet.

Vi har under åren medverkat med föreläsningar, studiebesök och informationer i skiftande sammanhang. Barn och ungdom genom skola eller konfirmation, yrkesfolk inom sjukvård, kyrka, polis eller räddningstjänst, pensionärsorganisationer och intresseföreningar är exempel på grupper vi har varit i kontakt med. Genomgående har frågorna kring död, sorg, riter och livets helhet känts angelägna. Mötena har gett tillfällen till goda och givande samtal.

Välkommen att kontakta oss då intresse finns för ett angeläget samtal.

Lenbergs Borås

Borås

Begravningsbyrån på Södra Kyrkogatan

I över 70 år har vi på Lenbergs haft förtroendet att få hjälpa familjer i Borås med omnejd att planera personliga och minnesvärda begravningar. I slutet av 90-talet startade vi vår egen juridiska avdelning och vid millennieskiftet upptogs Borås Begravningsbyrå, med anor från tidigt 1900-tal, i verksamheten.

Med vår långa erfarenhet av både begravningar, familjejuridik och juridik vid dödsfall hjälper vi dig genom hela livet. Oavsett om du behöver planera en begravning, en minnesstund, upprätta ett testamente, skriva ett samboavtal, skapa ett gåvobrev, göra en bouppteckning eller en framtidsfullmakt finns vi här för dig.

Ulricehamn

Ulricehamn

Du hittar oss i Prästgården.

I slutet av 1980-talet övertog vi verksamheten från Svenems begravningsbyrå. Flytten till den gamla fina Prästgården på Prästgårdsgatan gick år 2000 och där har vi känt oss som hemma sedan dess.

Lenbergs - Herrljunga

Herrljunga

Vi finns nära

Sedan januari 2018, då vi tog över Wallgrens Begravningsbyrå, har vi hjälpt familjer i och runt Herrljunga med planering av begravning och olika ärenden inom familjejuridik. Kunskap om orten, de fem församlingarna och alla 21 kyrkor och kapell ligger oss varmt om hjärtat. Här på Storgatan känner vi oss hemma. Välkommen.

Lenbergs Bollebygd

Bollebygd

Äntligen hemma i Bollebygd

Nog för att vi känt oss hemma länge i Bollebygd, men nu har vi ett alldeles eget kontor på plats för möten och möjligheter att ses. Du hittar oss i centrum, ett stenkast från torget. Här tar Linda och Lars emot besök efter överenskommelse. De har båda jobbat länge med begravningar i Bollebygd med omnejd och känner väl till såväl kyrkor som församlingshem. Välkommen hem till oss.

Min sida

Vad var det vi bestämde?

På Min sida hittar du allt som är bestämt inför begravningen, till exempel val av gravplats, tid för tacksägelse, blomsterbeställningar, meny vid eventuell minnesstund och vilka som är anmälda. Du hittar vilka tider som bestämts för ett personligt avsked, gravsättning, bouppteckning osv.

Min sida förenklar för familjemedlemmar att tillsammans gå igenom vad som planerats även då man kanske befinner sig på annan ort. Att ha alla uppgifter samlade på en och samma plats gör det lätt att få överblick över alla uppgifter som hör ihop med en begravning. Inloggningsuppgifter till Min sida får du i samband med dokumentationen efter vårt första möte.