Begravningsordning

Idag sker inte bara begravningar enligt Svenska kyrkans ordning, olika trossamfund har alla sin speciella ordning och begravningsceremoni. I den borgerlig begravningsakten kan var och en fritt bestämma hur ceremonin skall utformas. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga begravningsakten innehålla religiösa inslag. Oavsett vilken begravningsordning vi utgår ifrån är vår målsättning att tillsammans skapa en personlig och varm ceremoni. Vi har idag kunskap om begravningar inom ortodoxa kyrkan, islam, hinduism, buddism m.fl.

För de som är medlemmar i Svenska kyrkan och betalar kyrkoavgift ingår begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning, det vill säga kyrka, präst och musiker, utan kostnad. I en av våra foldrar, Ett minnet för livet, finns information om hur Svenska kyrkans ritual är utformad. En brochyr som du kostnadsfritt kan beställa hos oss.

De kristna frikyrkoförsamlingarna begravningsordning skiljer sig inte mycket från Svenska Kyrkans.

Borgerlig begravning är benämningen på den begravning som sker utanför de ordningar som beskrivs genom de olika kristna samfunden eller av andra religioners traditioner. En borgerlig begravning har ingen bestämd eller given ritual. Borås kommun har utsedda officianter, men även en annan person som familjen väljer kan fungera som officiant. Den borgerliga begravningen kan utformas med stor frihet. Musik, minnesord och dikter ger en god helhet.