Gravplats

Valet av gravplats bör man överväga noga eftersom det är ett definitivt val inför framtiden. Vid jordbegravning gravsätts kistan i samband med begravningsceremonin. Vid kremering sker gravsättningen ett tag efter begravningsceremonin, vanligtvis cirka en månad. Lagen säger att en urna måste gravsättas inom ett år efter kremeringen.

På de flesta kyrkogårdar finns olika typer av gravplatser att välja på. Vi vägleder i vad som gäller för den kyrkogård som är aktuell efter ett dödsfall.

En kistgravplats rymmer kistor och urnor. Gravrättsinnehavaren bestämmer över skötsel, gravsättning och gravsten. En urngravplats rymmer endast urnor. Gravrättsinnehavaren bestämmer över skötsel, gravsättning och gravsten. En askgravplats är en mindre plats på en gemensam yta. Man får vara med vid gravsättningen och har namnet på en sten eller liknande.

En askgravlund innebär att askan gravsätts i t.ex. ett naturområde. Man får vara med vid gravsättningen och man har namnet på en gemensam yta. Mycket begränsat med blommor etc. En minneslund är helt anonym och kollektiv. Anhöriga får inte vara med vid gravsättningen och man har ingen namnskylt.