Borås

Ända sedan 1950, då Isa och Gunnar startade verksamheten hittar du Lenbergs på Södra Kyrkogatan i Borås.

År 2001 upptogs Borås Begravningsbyrå i vår verksamhet. En begravningsbyrå med anor från 1916 med fyra generationer Andersson; Axel, Otto, Gunnar och Claes. Fram till 2018 har vi haft nöjet att få ha Claes hos oss på kontoret i Borås.