En auktoriserad begravningsbyrå

Lenbergs är auktoriserad medlem av SBF, Sveriges Begravningsbyråers Förbund. En begravningsbyrå kan vara antingen medlem eller auktoriserad medlem. Det senare innebär att begravningsbyrån uppfyller de högt ställda krav som branschförbundet ställer. Kraven uttrycker förväntningar vad det gäller yrket i såväl dess praktiska som etiska utövande.

Medarbetare på en auktoriserad begravningsbyrå har genomgått Sveriges Begravningsbyråers Förbunds auktorisationsutbildning. Dessutom omfattas en auktoriserad begravningsbyrå av SBF:s reklamationsnämnd. En garantifond, som uppgår till minst 200.000 kr, garanterar uppdragsgivaren att gå ekonomiskt och ideellt skadefri ur eventuella tvister med den auktoriserade byrån.