Informera om dödsfallet

En dödsannons uppgift är inte enbart att informera om dödsfallet, utan också att tala om var och när begravningen äger rum, eller om den sker inom familjen. Annonsen brukar innehålla namnen på de närmast sörjande, ibland även en psalm, dikt eller liknande samt en symbol av något slag.

I annonsen kan det också finnas med en inbjudan till minnesstund samt, om man så önskar, möjlighet att ange något välgörande ändamål som släkt och vänner kan ge bidrag till.

Annonsen är också ett sätt för de anhöriga att ge uttryck för sin sorg och saknad. Varje annons är personligt utformad efter den avlidnes eller anhörigas önskemål.

Kostnaden för annonsen ökar med storleken. Därför ger en lång vers eller mycket text i övrigt, ett högre pris.

Annonsen kommer också att vara tillgänglig på vår hemsida. Det ger alla som har tillgång till internet möjlighet att se annonsen.

Flaggning

Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på halv stång. I första hand är det familjen som flaggar, men även andra som stod den döde nära kan flagga.

När man flaggar på halv stång hissas flaggan först i topp och halas omedelbart därefter ner till två tredjedelar av stångens höjd om det är en fristående flagga. Är det en fasadstång ska flaggan halas till halva stången. Även då flaggan halas hissas den först i topp. Vimpel hissas aldrig på halv stång. Flaggning på halv stång sker i regel vid följande tillfällen:

Den dag dödsfallet inträffar eller dagen efter. Sker dödsfallet en lördag eller söndag och flaggning ska ske på arbetsplats eller skola, kan flaggan hissas på halv stång påföljande arbetsdag/skoldag

På begravningsdagen. Då begravningsceremonin är avslutad hissas flaggan i topp och halas omedelbart eller vid dagens slut vid ordinarie tid.