Efterforskning försäkring

I de flesta fall känner man till vilka försäkringspengar som utfaller vid dödsfall. Vi hjälper er då med de handlingar som erfordras för utbetalning. Men det kan finnas försäkringar som du inte känner till – försäkringar där du som efterlevande har rätt till ett ekonomiskt efterlevandeskydd. För att vara säker på att du inte missar något som rätteligen är ditt, har vi genom företaget Cynk AB möjlighet att göra en grundlig försäkringsinventering.

Vi hjälper er att ta fram blanketter och fylla i dessa. Inventeringen tar ca 10 arbetsdagar. Därefter får ni en försäkringssammanställning med information om samtliga försäkringsinnehav för dödsboet som är möjliga att inhämta.

Priset för en försäkringsinventering är 1 450 kr inklusive moms. Om man samtidigt vill göra en inventering för efterlevande maka/make kostar det 1 950 kr inklusive moms för båda.