Om Lenbergs

Ett ljust minne inför framtiden

Vi på Lenbergs har lång och stor erfarenhet av begravningar. Men du som anhörig vet bäst hur du vill ha det. Vår roll är att i varje uppdrag visa lyhördhet, ge goda råd och alternativ. Det är viktigt att du känner dig delaktig och får ta de slutgiltiga besluten.

En begravning har inga givna mallar. I ett gott samarbete mellan familjen och oss på begravningsbyrån skapas den personliga begravningen som känns äkta och riktig. En begravning som speglar den dödes liv, men som också ger hopp och ett ljust minne inför framtiden.

Vår juridiska avdelning

Vår juridiska avdelning

I samband med det första besöket och planering av begravningen kan ni också direkt få kontakt med någon av våra auktoriserade boutredare på familjejuridiska avdelningen för att reda ut många praktiska frågor kring förvaltningen av ett dödsbo.