Boka möte

Välj vilken dag ni föredrar för ett möte.
Behandling av personuppgifter vid beställning av begravning
När du gör en beställning hos oss så sparar vi dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och fakturera uppdraget. Ditt beställningsunderlag arkiveras men gallras från personuppgifter efter att uppdraget anses slutfört. Personuppgifterna behandlas också av våra samarbetspartners (blomsterbutik, cateringfirma, församling, kyrkogårdsförvaltning, solist etc.), endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra de rättsliga skyldigheter som ändamålet kan medföra. 
Här kan du läsa mer om hur begravningsbranschen och de auktoriserade begravningsbyråerna behandlar personuppgifter >>