Musik och sång

Musiken bär sitt språk och kan betyda obeskrivligt mycket för en begravnings helhet, tröst och behållning. Under årens lopp har vi skapat stor erfarenhet om musik och lämpliga musikval. Genom ett nätverk av duktiga och engagerade musiker kan vi ge förslag och också skapa direktkontakt mellan familj och musiker.

Tekniken ger oss visserligen möjlighet att utföra det mesta i musikväg, men relationen som uppstår mellan den som lyssnar och den som framför den levande musiken kan aldrig skapas tekniskt. Hos oss på Lenbergs har vi flera solister; Lars Böhm, Staffan Bäck och Roger Sandström, som alla bidrar till en fint avsked.