Avveckling av dödsboet

Innan bouppteckningen och avvecklingen av dödsboet kan en del praktiska åtgärder behöva vidtas. Ibland kan det vara bra att låta värdera lösöret i den avlidnes hem. Då har du möjlighet att undvika diskussion och stridigheter om värdet mellan dödsbodelägarna. Vi hänvisar dig gärna till auktoriserade värderingsmän. Vi samarbetar även med företag som hjälper till med röjning och städning samt försäljning av lösöre genom offentlig auktion. Det kan också gälla fastighets- eller bostadsrättsförsäljning. Förutom det ovan uppräknade måste räkningar betalas, lägenhet sägas upp och så vidare. Vi har en folder som kan hjälpa dig och vara ett stöd i detta sammanhang.

Om du som anhörig inte orkar sköta allt själv kan vi hjälpa dig med förvaltning av dödsboet. Kontakta oss gärna för mer information.