Val av symbol

Att utforma dödsannonsen så den känns personlig och rätt till den avlidne känns viktigt. Vi bistår med kunskap och råd och har ett omfattande material av exempel att tillgå. Ofta innehåller annonsen en symbol samt en dikt eller vers. Symbolen kan vara ett kors likväl som något som speglar den avlidnes intresse eller yrke. Ett foto fungerar också bra.

Du kanske redan har en symbol du vill använda, om inte har du här möjlighet att välja ur vårt symbolbibliotek.