Direkt efter dödsfallet

Några frågor kan komma att behöva snabbare beslut än andra beroende på var dödsfallet har skett. På våra större sjukhus, till exempel SÄS, finns bårhus. Sjukhuspersonal ombesörjer då att den avlidne förs dit och man behöver inte ha någon brådska. Om dödsfallet har skett i hemmet eller på ett serviceboende sker omhändertagandet direkt vid dödsbädden.

Det har blivit allt vanligare att den avlidne kläds av vårdpersonal och man läggs i kistan. Det senare uppfattas både som värdigt och vackert. Den döde kan sedan placeras direkt i kyrkogårdarnas bisättningsrum, utan att behöva föras till bårhus.

Vi har alltid personal i tjänst som kan utföra bisättningar eller bårtransporter.

Ring vår jourtelefon 020 – 22 57 00.