Planera begravning

I tid räknat tar en begravning inte så stort utrymme, men i ditt minne finns den alltid kvar. Begravningen ger en möjlighet att skapa en fin upplevelse av ett avsked. Ett tillfälle att uppleva en länk till den människa du förlorat.

Begravningar har inga givna mallar. I ett gott samarbete mellan familjen, och i förekommande fall kyrkan, och oss på begravningsbyrån skapas den personliga begravningen. Den ska kännas äkta och riktig. Den ska också spegla den dödes liv, men även ge hopp och ett ljust minne inför framtiden.

I samband med ett dödsfall är det många frågor du måste ta ställning till, därför får du alltid en skriftlig dokumentation. Då har du möjlighet att i lugn och ro hemma gå igenom vad som blev bestämt och se vilka frågor som eventuellt kvarstår. Du får också tillgång till en egen webbsida, Min sida, där du kan följa vad som är bestämt och vilka som är anmälda till en eventuell minnesstund. En trygghet för dig som beställare är även att dokumentationen innehåller en specificerad prisuppgift.

Direkt efter dödsfallet

Direkt efter dödsfallet

Vad bör jag tänka på och ta ställning till?

Några frågor kan komma att behöva snabbare beslut än andra beroende på var dödsfallet har skett. På våra större sjukhus, till exempel SÄS, finns bårhus. Sjukhuspersonal ombesörjer då att den avlidne förs dit och man behöver inte ha någon brådska. Om dödsfallet har skett i hemmet eller på ett serviceboende sker omhändertagandet direkt vid dödsbädden.

Det har blivit allt vanligare att den avlidne kläds av vårdpersonal och man läggs i kistan. Det senare uppfattas både som värdigt och vackert. Den döde kan sedan placeras direkt i kyrkogårdarnas bisättningsrum, utan att behöva föras till bårhus.

Vi har alltid personal i tjänst som kan utföra bisättningar eller bårtransporter.

Ring vår jourtelefon 020 – 22 57 00.

Bisättning

Bisättning

Vad innebär det?

Bisättning är ett samlingsord för de arbetsuppgifter som sker när man klär, iordningställer och lägger den avlidne i kistan samt utför tranport till den plats begravningen skall ske. Att ta ett personligt avsked är en viktig del av sorgearbetet. Det är inte alltid det finns möjlighet direkt i samband med dödsfallet att få göra det. Då kan vi ordna ett personligt avsked inom familjen vid ett senare tillfälle.

Idag är det inte ovanligt att man lägger något i kistan – det kan vara en teckning från barn eller barnbarn, en blomma, fotografi, brev eller något annat personligt. Många upplever en trygghet vid begravningen att veta hur det ser ut i kistan.

Boka tid

Boka tid

Välkommen att kontakta oss hela dygnet på vår jourtelefon 020-22 57 00 för att få råd och information samt boka tid för ett möte med någon av våra begravningsrådgivare. Om det blir tryggare eller av praktiska skäl känns bättre, kan vi komma hem till er.

Enligt den svenska begravningslagen skall begravning (kremering eller gravsättning) ske inom en månad från dödsfallet.

Några av de frågor vi kommer att ta upp under vårt möte är var begravningen ska äga rum och under vilka former, en borgerlig begravning eller en begravning enligt svenska kyrkans eller annat trossamfunds ordning.

Vi kommer att diskutera allt som hör själva begravningsakten till såsom blommor, sång och musik. Ska det vara jordbegravning eller kremering, var ska själva gravplatsen vara. Vi kommer även ta upp frågor kring annons, minnesgåvor och minnesstund.

Tacksamhet är hjärtats minne

Plats för begravning

Plats för begravning

Var ska begravningsceremonin äga rum?

Var den avlidne medlem i Svenska kyrkan kan man hålla begravningen i en kyrka. Oavsett kyrklig tillhörighet, kan alla ha begravning i kapellen på kyrkogårdarna.

Men ibland kanske det inte känns rätt med just dessa platser. Då kan även andra alternativ förekomma. En trädgård, vid havet eller i en annan omgivning där det känns rätt att med värdighet skapa ett rum för avsked.

Begravningsordning

Begravningsordning

Borgerlig eller kyrklig begravning?

Idag sker inte bara begravningar enligt Svenska kyrkans ordning, olika trossamfund har alla sin speciella ordning och begravningsceremoni. I den borgerlig begravningsakten kan var och en fritt bestämma hur ceremonin skall utformas. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga begravningsakten innehålla religiösa inslag. Oavsett vilken begravningsordning vi utgår ifrån är vår målsättning att tillsammans skapa en personlig och varm ceremoni. Vi har idag kunskap om begravningar inom ortodoxa kyrkan, islam, hinduism, buddism m.fl.

För de som är medlemmar i Svenska kyrkan och betalar kyrkoavgift ingår begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning, det vill säga kyrka, präst och musiker, utan kostnad. I en av våra foldrar, Ett minnet för livet, finns information om hur Svenska kyrkans ritual är utformad. En brochyr som du kostnadsfritt kan beställa hos oss.

De kristna frikyrkoförsamlingarna begravningsordning skiljer sig inte mycket från Svenska Kyrkans.

Borgerlig begravning är benämningen på den begravning som sker utanför de ordningar som beskrivs genom de olika kristna samfunden eller av andra religioners traditioner. En borgerlig begravning har ingen bestämd eller given ritual. Borås kommun har utsedda officianter, men även en annan person som familjen väljer kan fungera som officiant. Den borgerliga begravningen kan utformas med stor frihet. Musik, minnesord och dikter ger en god helhet.

Informera om dödsfallet

Informera om dödsfallet

Att skapa en personlig annons.

En dödsannons uppgift är inte enbart att informera om dödsfallet, utan också att tala om var och när begravningen äger rum, eller om den sker inom familjen. Annonsen brukar innehålla namnen på de närmast sörjande, ibland även en psalm, dikt eller liknande samt en symbol av något slag.

I annonsen kan det också finnas med en inbjudan till minnesstund samt, om man så önskar, möjlighet att ange något välgörande ändamål som släkt och vänner kan ge bidrag till.

Annonsen är också ett sätt för de anhöriga att ge uttryck för sin sorg och saknad. Varje annons är personligt utformad efter den avlidnes eller anhörigas önskemål.

Kostnaden för annonsen ökar med storleken. Därför ger en lång vers eller mycket text i övrigt, ett högre pris.

Annonsen kommer också att vara tillgänglig på vår hemsida. Det ger alla som har tillgång till internet möjlighet att se annonsen.

Flaggning

Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på halv stång. I första hand är det familjen som flaggar, men även andra som stod den döde nära kan flagga.

När man flaggar på halv stång hissas flaggan först i topp och halas omedelbart därefter ner till två tredjedelar av stångens höjd om det är en fristående flagga. Är det en fasadstång ska flaggan halas till halva stången. Även då flaggan halas hissas den först i topp. Vimpel hissas aldrig på halv stång. Flaggning på halv stång sker i regel vid följande tillfällen:

Den dag dödsfallet inträffar eller dagen efter. Sker dödsfallet en lördag eller söndag och flaggning ska ske på arbetsplats eller skola, kan flaggan hissas på halv stång påföljande arbetsdag/skoldag

På begravningsdagen. Då begravningsceremonin är avslutad hissas flaggan i topp och halas omedelbart eller vid dagens slut vid ordinarie tid.

Dikt eller vers

Dikt eller vers

Att hitta rätt.

Ibland är det kanske självklart vilken vers eller dikt man vill använda. Ibland behöver man lite tid för att fundera och känna efter vad som blir rätt.

Under vårt möte diskuterar vi val av dikt eller vers. Om du vill, hjälper vi till med förslag på var du hittar fina texter. Tillsammans utformar vi sedan dödsannonsen så den blir så som du har tänkt dig.

På Sveriges Begravningsbyråers Förbunds hemsida kan du se många exempel på verser och dikter som används i dödsannonsen

Verser och dikter >>

Val av symbol

Val av symbol

Vilken symbol ska jag välja?

Att utforma dödsannonsen så den känns personlig och rätt till den avlidne känns viktigt. Vi bistår med kunskap och råd och har ett omfattande material av exempel att tillgå. Ofta innehåller annonsen en symbol samt en dikt eller vers. Symbolen kan vara ett kors likväl som något som speglar den avlidnes intresse eller yrke. Ett foto fungerar också bra.

Du kanske redan har en symbol du vill använda, om inte har du här möjlighet att välja ur vårt symbolbibliotek.

Gravplats

Gravplats

Att välja den plats som känns rätt

Valet av gravplats bör man överväga noga eftersom det är ett definitivt val inför framtiden. Vid jordbegravning gravsätts kistan i samband med begravningsceremonin. Vid kremering sker gravsättningen ett tag efter begravningsceremonin, vanligtvis cirka en månad. Lagen säger att en urna måste gravsättas inom ett år efter kremeringen.

På de flesta kyrkogårdar finns olika typer av gravplatser att välja på. Vi vägleder i vad som gäller för den kyrkogård som är aktuell efter ett dödsfall.

En kistgravplats rymmer kistor och urnor. Gravrättsinnehavaren bestämmer över skötsel, gravsättning och gravsten. En urngravplats rymmer endast urnor. Gravrättsinnehavaren bestämmer över skötsel, gravsättning och gravsten. En askgravplats är en mindre plats på en gemensam yta. Man får vara med vid gravsättningen och har namnet på en sten eller liknande.

En askgravlund innebär att askan gravsätts i t.ex. ett naturområde. Man får vara med vid gravsättningen och man har namnet på en gemensam yta. Mycket begränsat med blommor etc. En minneslund är helt anonym och kollektiv. Anhöriga får inte vara med vid gravsättningen och man har ingen namnskylt.

Gravsten

Gravsten

Hur utformas en minnesvård?

Gravstenen eller minnesvården är en bestående symbol. För kommande generationer bevarar och hedrar den minnet av någon som stod oss nära i livet. Därför är det helt naturligt att känna en viss osäkerhet i valet av gravsten. Kontakta oss med dina tankar och önskemål. Vi lotsar dig genom alla valmöjligheter på en gravstens utseende; formen, storleken, färgen, stenmaterialet, stilar och symboler. Hos oss finns en stenutställning och bilder, prover på granit i olika färg, ytbehandlingar, stilar och symboler. Vi sammanställer dina önskemål och återkommer med ritning och prisuppgift.

Vi kan även hjälpa till med omarbetning av befintlig minnesvård.

Kistor och urnor

Kistor och urnor

Måste man ha kista vid begravning?

En begravningskista behöver alltid väljas oavsett om ni tänkt er en kremationsbegravning eller en jordbegravning. Kistan används som ett sista vilorum för den avlidne och underlättar transporter till kyrka, kapell och krematoriet.

Kistor och urnor finns i många olika material, färger, prisklasser, storlekar och utföranden. Det finns alltså stora möjligheter att få både kistor och urnor med en personlig prägel. Våra begravningsrådgivare hjälper dig gärna att välja begravningskista och urna oavsett om du vänder dig till kontoret i Borås, Ulricehamn, Bollebygd eller Herrljunga.

Vad ska jag tänka på när jag väljer kista?

Ibland finns det önskemål från den avlidne kring vilken typ av kista man vill ha. Alternativt är det de efterlevande som väljer efter sina önskemål. Här finns alla möjligheter att vara personlig. Gillade farfar natur, skog och mark? Ja då kanske Naturkistan dekorerad med grenar och mossa är ett naturligt alternativ. Älskade mamma rosa blommor och ni vill att de ska synas tydligt i kistdekorationen, då passar en vit Akvarell extra bra.

Finns det önskemål om att ha ett bårtäcke över kistan, eller om det ska göras en sk Direktkremation innan begravningen, då används ofta Transportkistan, som är vår enklaste kista.

För dig som vill ha ett miljövänligare val har vi kista Saga, formpressad av miljövänlig biokomposit och tillverkad av hälften så många träd som en traditionell kista. Inredningen är gjord i miljömärkt lin. Klicka på knappen för att se hela vårt utbud av kistor och urnor och priser.

Genom kärlek lever det vi har förlorat

Värd vid begravning

Värd vid begravning

Vår uppgift vid begravningsceremonin.

Vår uppgift som värdar vid begravningen är att ansvara för allt praktisk, så att man som anhörig kan få ta ett fint avsked.

Som representant och värd ansvarar vi för att kyrkan alternativt kapellet är iordningställt inför begravningen. Vi samordnar officiant, musiker och andra medverkande och tar också emot begravningsgäster samt är behjälpliga med placering i kyrkan och kapellet. Vi arrangerar, antecknar givare och hälsningar på blommor och fotograferar för att kunna sammanställa den minnesbok vi gör efter begravningen. Minnesboken innehåller förutom bilder från begravningen, uppgifter på vilka som sänt blommor och minnesgåvor.

Dekorering av kista och urna

Dekorering av kista och urna

Kan jag lägga farfars hatt på kistan?

En kista eller urna kan dekoreras på flera olika sätt. I många församlingar finns t.ex. tillgång till ett så kallat bårtäcke, som draperas över kistan, kanske tillsammans med ett fotografi. Att använda sig av blommor är nog det första man tänker på, en vacker och naturlig inramning, men det går förstås lika bra att dekorera med något annat man känner symboliserar den avlidne. Kanske hade farfar en hatt han alltid bar som förknippas med honom och blir till en fin symbol. Mamma älskade att promenera längs den långa klapperstensstranden, varför inte lägga några av de mjuka stenarna på kistan eller på bordet bredvid urnan. Viktigast är att skapa en personlig prägel och att det känns rätt för just er.

Musik och sång

Musik och sång

Ett eget språk.

Musiken bär sitt språk och kan betyda obeskrivligt mycket för en begravnings helhet, tröst och behållning. Under årens lopp har vi skapat stor erfarenhet om musik och lämpliga musikval. Genom ett nätverk av duktiga och engagerade musiker kan vi ge förslag och också skapa direktkontakt mellan familj och musiker.

Tekniken ger oss visserligen möjlighet att utföra det mesta i musikväg, men relationen som uppstår mellan den som lyssnar och den som framför den levande musiken kan aldrig skapas tekniskt. Hos oss på Lenbergs har vi flera solister; Lars Böhm, Staffan Bäck och Roger Sandström, som alla bidrar till en fint avsked.

I mörkret vilar ljuset

Program- och tackkort

Program och tackkort

Som vägledning och minne.

Ett programblad som beskriver hur begravningsakten går till, i vilken ordning allt ska ske och vilka som medverkar kan vara praktiskt för gästerna. Att ta fram ett programblad är förstås inget man måste göra, men för många närvarande blir programbladet till ett minne som kommer att sparas.

Det är fint när avskedet återspeglar den vi tar farväl av. Genom utformningen av programmet har vi möjlighet att spegla personen i fråga. Kanske med ett foto av mamma eller pappa, en kär plats eller något annat som stått den bortgågne nära. Vi ger gärna råd om utformning av såväl programkort som tackkort.

Minnesstund

Minnesstund

Att minnas tillsammans.

En minnesstund efter begravningen ger ofta trygghet och blir till en fin minnesbild inför framtiden. Det känns skönt att samlas efter begravningen för att tillsammans minnas den avlidne/avlidna, dela personliga minnen och historier. Låt gärna den man tagit avsked av få finnas med. Kanske serverar man mammas eller pappas favoritmat, dekorerar med älsklingsblommorna och placerar ett fotografi på borden.

Minnesstunden kan hållas på restaurang, i församlingshem, hemma eller i annan lämplig lokal. Vi har själva två förtäringsställen där vi har möjlighet att arrangera minnesstunder, Sinnenas Hus och Yxhammargården, men ordnar givetvis minnesstunden på den plats ni önskar.

Genom Yxhammargården i Borås har vi även möjlighet att ordna catering samt övernattning för långväga gäster. I Ulricehamn kan vi erbjuda logi på Hotell Bogesund. Förutom övernattning vill man kanske mötas för en stunds gemenskap bara inom familjen. Kontakta oss för information, priser och bokning. Vi har ett avtal som ger ett rabatterat pris.

Det kan kännas skönt att ha en värd under minnesstunden både för familj och gäster. Värden kan till exempel hälsa välkommen till bords, hjälpa till med placering och ge ordet vid eventuella minnestal.

Ett minnesbord bidrar också till att minnesstunden blir personlig. På bordet kan man till exempel placera fotografier, blomsterhyllningar, minnesadresser och kanske även en gästbok. Genom ett bildspel minns man den bortgångna och kan dela gemensamma ögonblick. Bilderna liksom musik speglar den man just tagit avsked av och skapar en fin och varm gemenskap. Vi är lyhörda och hjälper gärna till med förslag och tankar omkring detta.

Min Sida

Min Sida

All information samlat på en plats.

På den sida vi kallar ”Min sida” kommer vi efter vårt första möte lägga upp all information vi kommit överens om. Sker förändringar uppdateras sidan allt eftersom med de nya uppgifterna. Här hittar du till exempel information om vilka som anmält sig till eventuell minnesstund, uppgifter om officiant och musiker, vilka blomsterbeställningar som gjorts etc. Här finns även möjlighet att välja kista och urna.

Min sida förenklar för familjemedlemmar att tillsammans gå igenom vad som planerats även då man kanske befinner sig på annan ort. Att ha alla uppgifter samlade på en och samma plats gör det lätt att få överblick över alla uppgifter som hör ihop med en begravning.

Störst av allt är kärleken

Miljövänligare begravning

Miljövänligare begravning

Miljö i fokus

Många frågar oss om hur man gör en begravning mer miljövänlig. Kistorna idag är noga prövade för att klara olika krav vid hantering och kremering. Väljer du en kista av rent trä så är du nära ett miljömedvetet val. Vill du gå ett steg längre erbjuder vi kistor i miljövänlig biokomposit. När det kommer till urnor så finns det flera miljövänliga alternativ, allt ifrån urnor i rent trä till nedbrytbar potatisstärkelse och träfibermassa. När du väljer blommor så tänk gärna säsongens blommor så minskar miljöbelastningen.

På minnesstunden kan vi hjälpa dig att se till att maten är ekologisk så långt det är möjligt. Du kanske undrar om en jordbegravning är mer miljövänligt än en kremation? Det är faktiskt inte riktigt utrett och svensk begravningslag tillåter idag endast jordbegravning eller kremation. Men forskning om alternativa begängelseformer pågår, t. ex, vattenbegängelse och kompostering.

Det som kan tala för kremering är att utsläppen är relativt små och krematorieanläggningarna själva bedriver ett omfattande miljöarbete med bl. a rökgasrening. Sedan några år så är det obligatoriskt med metallåtervinning vid krematorier och ersättningen från återvinningen går till Allmänna Arvsfonden. Det som kan tala för jordbegravning är att kroppen återbördas till jorden men å andra sidan finns det risk för att kvarlevor kan läcka ut i grundvattnet även om risken är minimal. Transporter av kistor och urnor är det som påverkar miljön mest. Ibland är det svårt att påverka transporternas längd men när det är praktiskt och etiskt möjligt så samordnar vi transporter.

Som auktoriserad begravningsbyrå lyder vi under SBF:s miljöpolicy >>

Minnesrummet

Minnesrummet

Här hittar du dödsannonser, tänder ljus och anmäler dig till minnesstund

Minnesrummet är en plats på webben som kompletterar dödsannonsen. En plattform för att hedra och samla hälsningar och minnen av den som är saknad. I Minnesrummet kan du sköta praktiska frågor som anmälan till minnesstund och ge en gåva, men också dela bilder, tankar, skriva en hälsning och tända digitala ljus. Och det bästa av allt är att det Minnesrum som skapas finns kvar år efter år. Så att du kan fylla på med minnen och dela sorgen med andra och återuppleva glada minnen igen och igen.

Hur fungerar Minnesrummet?

Genom att söka på den avlidnes namn och sedan klicka på annonsen når du det aktuella Minnesrummet. Där kan du läsa annonsen, lämna en minnesgåva, anmäla dig till minnesstund, se ev Direktsändning av begravningsakten, tända ett ljus för en avliden och lämna en hälsning med eller utan bild. Du kan besöka sidan om och om igen och lämna så många hälsningar du vill. Även när det gått en längre tid.

Klicka på knappen och hitta alla Dödsannonser vi förmedlat i Borås, Ulricehamn, Bollebygd och Herrljunga.

Dokumentation och prisuppgift

Dokumentation och prisuppgift

Vad kostar en begravning?

Det är många frågor du måste besluta om i samband med ett dödsfall. Därför får du alltid en skriftlig dokumentation. Då kan du i lugn och ro hemma gå igenom vad som blev bestämt och se vilka frågor som eventuellt kvarstår. Du får också tillgång till en egen webbsida, Mina sidor, där du kan följa vad som är bestämt och vilka som till exempel är anmälda till en eventuell minnesstund. En trygghet för dig som beställare är även att dokumentationen innehåller en specificerad prisuppgift.

Först och främst vill vi göra den till ett minnesrikt och vackert avsked av den nära och kära. Men även frågor som vilka kostnader som finns i samband med en begravning är förstås viktiga. Vi arbetar därför målmedvetet med att ha en tydlighet i vår debitering och en öppen och transparent prissättning. Vi vill att du ska känna att frågor om priser är en självklar och naturlig del av vårt uppdrag.

Prislista och exempel

Att bilda sig en uppfattning om vad en begravning kostar kan vara besvärligt. Att du befinner dig i en svår situation i samband med en närståendes bortgång kan gör det extra komplicerat när du ska ta ställning till frågor om priser. Här har vi sammanställt några exempel på vad en begravning kan kosta. Prisexemplen är till för att du ska få en uppfattning om vad totalkostnaden för en begravning kan bli. Vi har också samlat de vanligaste posterna i en kundprislista.

Enkel begravning:  från 29 000 kr

Normalbegravning: från 35 000 kr

Direktkremation: från 13 495 kr

När du gör en beställning, eller om du först vill ha en offert, sammanställer vi en skriftlig dokumentation med en detaljerad prisuppgift.

Vem betalar?

Normalt sett är det dödsboet, det vill säga den dödas tillgångar, som betalar begravningen. Betalningsansvarig till begravningsbyrån blir dock den som gör beställningen. I vissa fall finns det försäkringar som täcker begravningskostnaderna. Om det saknas medel kan det finnas möjlighet att få hjälp från kommunen med kostnaderna. Det är viktigt att detta diskuteras i ett tidigt skede för att kontakten med kommunen ska kunna tas snabbt.

Vi garanterar rätt hjälp

Att vända sig till en auktoriserad begravningsbyrå innebär en extra trygghet eftersom det inte finns någon offentlig kontroll eller tillsyn över begravningsbranschen. Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) är en sammanslutning av cirka 400 begravningsbyråer med lång erfarenhet. SBF auktoriserar begravningsbyråer vilket innebär att man ställer särskilda krav och dessutom har konsumentrådgivning och en oberoende reklamationsnämnd. SBF har också ett avtal med konsumentverket som ytterligare stärker tryggheten. Begravningsbranschen är liten och det saknas allmänna utbildningar på området, därför har SBF ett gediget utbildningsprogram till stöd för sina medlemmar. Många av utbildningarna är också krav för auktorisation. Det är många områden som berörs, t.ex. juridik, ekonomi, kundrelationer/bemötande, estetik, musik, religion med flera.

Detaljerad prisinformation

Vi tillhandahåller en lång rad tjänster och produkter och omfattningen kan vara olika i olika sammanhang vilket gör prislistan omfattande. För att förenkla har vi här en sammanställning av de mest vanliga och grundläggande priserna för att kunna ge en mer överskådlig bild.

Kista: 5 700-16 600kr
Kista med präglad namnplåt i mässig och i vissa fall svepningsdräkt.

Urna: från 1 800 kr

Bisättningskostnad: från 2 195 kr
Klädsel, iordningsställande av den avlidne i kistan samt bärare

Transport (inom ort): från 2 600 kr
Uppackning, leverans av kista, transport till sjukhus samt till bisättningslokal för förvaring fram till begravningsdag.

Representant/värd vid begravning och minnesstund: från 3 000 kr

Arbetskostnad: från 3 000 kr

Juridik vid dödsfall

Juridik vid dödsfall

Att tänka på i samband med ett dödsfall.

Det är många praktiska saker som du som närstående måste ta omedelbart ansvar för. I samband med det första besöket och planering av begravningen kan ni också direkt få kontakt med någon av våra auktoriserade boutredare på familjejuridiska avdelningen för att reda ut frågor kring förvaltningen av ett dödsbo.