Vad kan du säga och göra?

Det är smärtsamt att förlora en anhörig. Som utomstående känner man sig ofta otillräcklig. Det är svårt att veta vad man ska säga och göra. Men det behöver inte vara så komplicerat. Det viktigaste är att du hör av dig och att du ger den sörjande lite av din tid.

En del sörjande har stort behov av att prata och berätta vad som hänt. Andra sitter bara tysta. Hur som helst så betyder det mycket att du finns där. Det är din närvaro som är viktig. Erbjud gärna praktisk hjälp. Det är mycket värdefullt för den sörjande.