Min egen bortgång

Det finns många sätt att visa varandra omsorg. Ett av dessa är att beskriva för sina närmaste vad man vill ska ske när livet en gång finner sitt slut.

Allt kring sorg, död och förlust tar djupa tag i oss. Även om det handlar om det mest säkra i livet. Vi blir frågande och osäkra. Samtidigt vill vi gärna utforma en människas begravning på ett sätt som känns äkta.

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt

Ett alternativ till god man.

Med en framtidsfullmakt kan du utse en person som tar hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv på grund av sjukdom eller t ex psykisk ohälsa. På så sätt blir en framtidsfullmakt ett enklare alternativ till att utse en god man. Fullmakten börjar gälla när du själv inte längre kan ta hand om dina ärenden. Det kan till exempel vara löpande ekonomiska saker, som att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken och att ta hand om avtal om el, hyra eller olika abonnemang.

Det finns flera formella krav på en framtidsfullmakt. Du måste vara 18 år och kunna ta hand om dina angelägenheter när du skriver fullmakten. Det ska tydligt framgå vad fullmakten är avsedd för och vem eller vilka som är fullmaktshavare. Det hjälper vi dig med på vår juridiska avdelning.

Livsarkivet

Livsarkivet

Ett enkelt sätt att underlätta för dina anhöriga.

I Livsarkivet har du möjlighet att formulera dina önskemål om begravning och gravplats. Du kan lämna viktiga besked om försäkringar och inte minst bekräfta att du skrivit ett testamente genom en kopia av detta. Vi ger dig gärna tillfälle för ett samtal där Livsarkivet utformas. Du har sedan ett original och vi förvarar en kopia som kan revideras men också lätt tas fram då det kommer att behövas.

Livsarkivet kan du fylla i online, men det går lika bra att skriva ut och fylla i Livsarkivet på papper för att sedan lämna det hos oss för förvaring och bevakning. Skriv gärna ut dokumentet och förvara handlingen lättillgänglig i din bostad.

Testamente - Behövs det?

Testamente - Behövs det?

Hjälp vid upprättande av testamente.

Testamente är en handling som innehåller förordnanden om arv och vem eller vilka som ska ärva. Sambor ärver inte varandra enligt lag och måste skriva testamente för att ärva varandra. Det gäller även om samborna har barn med varandra. Makar med gemensamma barn ärver varandra enligt lag. Vill de frångå den legala arvsordningen eller till exempel förordna om enskild egendom till bröstarvingar måste de upprätta testamente.

Vi hjälper dig att upprätta testamenten med rätt formkrav och kan dokumentbevaka det.

Makar med särkullbarn, det vill säga ej gemensamma barn, ärver inte varandra. De måste upprätta testamente för att erhålla arv från varandra. Makar utan barn ärver varandra. Vill de frångå detta eller förordna om arvet efter det att de båda är avlidna, måste även de upprätta testamente. Ensamstående utan barn som vill frångå den legala arvsordningen måste upprätta testamente.

Det finns vissa formkrav för att ett testamente ska vara giltigt: Handlingen ska vara skriftlig. Testatorn (den som upprättar ett testamente) skriver under testamentet i två testamentsvittnens samtidiga närvaro.

Testamentsvittnena måste vara över 15 år och får inte vara släkt med testatorn eller de som ska ärva. Testamentsvittnena måste även förstå innebörden av att bevittna testamentet. De behöver dock inte känna till innehållet i testamentet.

Ett testamente registreras inte vid någon myndighet.

Dokumentbevakning

En trygghet för dina anhöriga.

Utöver tjänsten Livsarkivet kan du också förvara testamente och andra värdehandlingar genom oss. Vi bevakar att de kommer till kännedom den dagen de behövs. Det kan kännas tryggt för dina anhöriga att alla viktiga papper finns lättillgängliga och samlade på en plats.