Bisättning

Bisättning är ett samlingsord för de arbetsuppgifter som sker när man klär, iordningställer och lägger den avlidne i kistan samt utför tranport till den plats begravningen skall ske. Att ta ett personligt avsked är en viktig del av sorgearbetet. Det är inte alltid det finns möjlighet direkt i samband med dödsfallet att få göra det. Då kan vi ordna ett personligt avsked inom familjen vid ett senare tillfälle.

Idag är det inte ovanligt att man lägger något i kistan – det kan vara en teckning från barn eller barnbarn, en blomma, fotografi, brev eller något annat personligt. Många upplever en trygghet vid begravningen att veta hur det ser ut i kistan.