Min Sida

På den sida vi kallar ”Min sida” kommer vi efter vårt första möte lägga upp all information vi kommit överens om. Sker förändringar uppdateras sidan allt eftersom med de nya uppgifterna. Här hittar du till exempel information om vilka som anmält sig till eventuell minnesstund, uppgifter om officiant och musiker, vilka blomsterbeställningar som gjorts etc. Här finns även möjlighet att välja kista och urna.

Min sida förenklar för familjemedlemmar att tillsammans gå igenom vad som planerats även då man kanske befinner sig på annan ort. Att ha alla uppgifter samlade på en och samma plats gör det lätt att få överblick över alla uppgifter som hör ihop med en begravning.