Gravsten

Gravstenen eller minnesvården är en bestående symbol. För kommande generationer bevarar och hedrar den minnet av någon som stod oss nära i livet. Därför är det helt naturligt att känna en viss osäkerhet i valet av gravsten. Kontakta oss med dina tankar och önskemål. Vi lotsar dig genom alla valmöjligheter på en gravstens utseende; formen, storleken, färgen, stenmaterialet, stilar och symboler. Hos oss finns en stenutställning och bilder, prover på granit i olika färg, ytbehandlingar, stilar och symboler. Vi sammanställer dina önskemål och återkommer med ritning och prisuppgift.

Vi kan även hjälpa till med omarbetning av befintlig minnesvård.