Juridik vid dödsfall

Det är många praktiska saker som du som närstående måste ta omedelbart ansvar för. I samband med det första besöket och planering av begravningen kan ni också direkt få kontakt med någon av våra auktoriserade boutredare på familjejuridiska avdelningen för att reda ut frågor kring förvaltningen av ett dödsbo.