Bouppteckning

Bouppteckning är den handling som efter ett dödsfall ska inges till Skatteverket för registrering. Bouppteckningen innehåller uppgifter om dödsbodelägare och efterarvingar samt den avlidnes, och i förekommande fall makes eller sambos, tillgångar och skulder. Dessutom ska förekomst av testamente och/eller äktenskapsförord antecknas. Våra bouppteckningsförrättare hjälper dig med allt som rör upprättande av bouppteckningshandling, registrering till Skatteverket samt övriga juridiska frågor.

Det är vanligt att samtliga dödsbodelägare och efterarvingar kallas till en så kallad bouppteckningsförrättning för att reda ut de uppgifter som ska finnas med i bouppteckningen. En registrerad bouppteckning visar vilka som företräder dödsboet och är således en legitimationshandling. Den ligger även till grund för kommande arvskifte.

Sedan år 2005 är arvskatten slopad. Under Kontakta oss, hittar du vår personal som handlägger alla juridiska frågor. Hör av dig till dem så får du hjälp och råd.