Plats för begravning

Var den avlidne medlem i Svenska kyrkan kan man hålla begravningen i en kyrka. Oavsett kyrklig tillhörighet, kan alla ha begravning i kapellen på kyrkogårdarna.

Men ibland kanske det inte känns rätt med just dessa platser. Då kan även andra alternativ förekomma. En trädgård, vid havet eller i en annan omgivning där det känns rätt att med värdighet skapa ett rum för avsked.