Program och tackkort

Ett programblad som beskriver hur begravningsakten går till, i vilken ordning allt ska ske och vilka som medverkar kan vara praktiskt för gästerna. Att ta fram ett programblad är förstås inget man måste göra, men för många närvarande blir programbladet till ett minne som kommer att sparas.

Det är fint när avskedet återspeglar den vi tar farväl av. Genom utformningen av programmet har vi möjlighet att spegla personen i fråga. Kanske med ett foto av mamma eller pappa, en kär plats eller något annat som stått den bortgågne nära. Vi ger gärna råd om utformning av såväl programkort som tackkort.