Dikt eller vers

Ibland är det kanske självklart vilken vers eller dikt man vill använda. Ibland behöver man lite tid för att fundera och känna efter vad som blir rätt.

Under vårt möte diskuterar vi val av dikt eller vers. Om du vill, hjälper vi till med förslag på var du hittar fina texter. Tillsammans utformar vi sedan dödsannonsen så den blir så som du har tänkt dig.

På Sveriges Begravningsbyråers Förbunds hemsida kan du se många exempel på verser och dikter som används i dödsannonsen

Verser och dikter >>