Dokumentation och prisuppgift

Det är många frågor du måste besluta om i samband med ett dödsfall. Därför får du alltid en skriftlig dokumentation. Då kan du i lugn och ro hemma gå igenom vad som blev bestämt och se vilka frågor som eventuellt kvarstår. Du får också tillgång till en egen webbsida, Mina sidor, där du kan följa vad som är bestämt och vilka som till exempel är anmälda till en eventuell minnesstund. En trygghet för dig som beställare är även att dokumentationen innehåller en specificerad prisuppgift.

Först och främst vill vi göra den till ett minnesrikt och vackert avsked av den nära och kära. Men även frågor som vilka kostnader som finns i samband med en begravning är förstås viktiga. Vi arbetar därför målmedvetet med att ha en tydlighet i vår debitering och en öppen och transparent prissättning. Vi vill att du ska känna att frågor om priser är en självklar och naturlig del av vårt uppdrag.

Prislista och exempel

Att bilda sig en uppfattning om vad en begravning kostar kan vara besvärligt. Att du befinner dig i en svår situation i samband med en närståendes bortgång kan gör det extra komplicerat när du ska ta ställning till frågor om priser. Här har vi sammanställt några exempel på vad en begravning kan kosta. Prisexemplen är till för att du ska få en uppfattning om vad totalkostnaden för en begravning kan bli. Vi har också samlat de vanligaste posterna i en kundprislista.

Enkel begravning:  från 29 000 kr

Normalbegravning: från 35 000 kr

Direktkremation: från 13 495 kr

När du gör en beställning, eller om du först vill ha en offert, sammanställer vi en skriftlig dokumentation med en detaljerad prisuppgift.

Vem betalar?

Normalt sett är det dödsboet, det vill säga den dödas tillgångar, som betalar begravningen. Betalningsansvarig till begravningsbyrån blir dock den som gör beställningen. I vissa fall finns det försäkringar som täcker begravningskostnaderna. Om det saknas medel kan det finnas möjlighet att få hjälp från kommunen med kostnaderna. Det är viktigt att detta diskuteras i ett tidigt skede för att kontakten med kommunen ska kunna tas snabbt.

Vi garanterar rätt hjälp

Att vända sig till en auktoriserad begravningsbyrå innebär en extra trygghet eftersom det inte finns någon offentlig kontroll eller tillsyn över begravningsbranschen. Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) är en sammanslutning av cirka 400 begravningsbyråer med lång erfarenhet. SBF auktoriserar begravningsbyråer vilket innebär att man ställer särskilda krav och dessutom har konsumentrådgivning och en oberoende reklamationsnämnd. SBF har också ett avtal med konsumentverket som ytterligare stärker tryggheten. Begravningsbranschen är liten och det saknas allmänna utbildningar på området, därför har SBF ett gediget utbildningsprogram till stöd för sina medlemmar. Många av utbildningarna är också krav för auktorisation. Det är många områden som berörs, t.ex. juridik, ekonomi, kundrelationer/bemötande, estetik, musik, religion med flera.

Detaljerad prisinformation

Vi tillhandahåller en lång rad tjänster och produkter och omfattningen kan vara olika i olika sammanhang vilket gör prislistan omfattande. För att förenkla har vi här en sammanställning av de mest vanliga och grundläggande priserna för att kunna ge en mer överskådlig bild.

Kista: 5 700-16 600kr
Kista med präglad namnplåt i mässig och i vissa fall svepningsdräkt.

Urna: från 1 800 kr

Bisättningskostnad: från 2 195 kr
Klädsel, iordningsställande av den avlidne i kistan samt bärare

Transport (inom ort): från 2 600 kr
Uppackning, leverans av kista, transport till sjukhus samt till bisättningslokal för förvaring fram till begravningsdag.

Representant/värd vid begravning och minnesstund: från 3 000 kr

Arbetskostnad: från 3 000 kr