Boka tid

Välkommen att kontakta oss hela dygnet på vår jourtelefon 020-22 57 00 för att få råd och information samt boka tid för ett möte med någon av våra begravningsrådgivare. Om det blir tryggare eller av praktiska skäl känns bättre, kan vi komma hem till er.

Enligt den svenska begravningslagen skall begravning (kremering eller gravsättning) ske inom en månad från dödsfallet.

Några av de frågor vi kommer att ta upp under vårt möte är var begravningen ska äga rum och under vilka former, en borgerlig begravning eller en begravning enligt svenska kyrkans eller annat trossamfunds ordning.

Vi kommer att diskutera allt som hör själva begravningsakten till såsom blommor, sång och musik. Ska det vara jordbegravning eller kremering, var ska själva gravplatsen vara. Vi kommer även ta upp frågor kring annons, minnesgåvor och minnesstund.