Min egen bortgång

Det finns många sätt att visa varandra omsorg. Ett av dessa är att beskriva för sina närmaste vad man vill ska ske när livet en gång finner sitt slut.

Allt kring sorg, död och förlust tar djupa tag i oss. Även om det handlar om det mest säkra i livet. Vi blir frågande och osäkra. Samtidigt vill vi gärna utforma en människas begravning på ett sätt som känns äkta.

Planering

Framtidsfullmakt

Ett alternativ till god man.

Med en framtidsfullmakt kan du utse en person som tar hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv på grund av sjukdom eller t ex psykisk ohälsa. På så sätt blir en framtidsfullmakt ett enklare alternativ till att utse en god man. Fullmakten börjar gälla när du själv inte längre kan ta hand om dina ärenden. Det kan till exempel vara löpande ekonomiska saker, som att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken och att ta hand om avtal om el, hyra eller olika abonnemang.

Det finns flera formella krav på en framtidsfullmakt. Du måste vara 18 år och kunna ta hand om dina angelägenheter när du skriver fullmakten. Det ska tydligt framgå vad fullmakten är avsedd för och vem eller vilka som är fullmaktshavare. Det hjälper vi dig med på vår juridiska avdelning.

Livsarkivet

Ett enkelt sätt att underlätta för dina anhöriga.

I Livsarkivet har du möjlighet att formulera dina önskemål om begravning och gravplats. Du kan lämna viktiga besked om försäkringar och inte minst bekräfta att du skrivit ett testamente genom en kopia av detta. Vi ger dig gärna tillfälle för ett samtal där Livsarkivet utformas. Du har sedan ett original och vi förvarar en kopia som kan revideras men också lätt tas fram då det kommer att behövas.

Livsarkivet kan du fylla i online, men det går lika bra att skriva ut och fylla i Livsarkivet på papper för att sedan lämna det hos oss för förvaring och bevakning. Skriv gärna ut dokumentet och förvara handlingen lättillgänglig i din bostad.

Testamente – behövs det?

Hjälp vid upprättande av testamente.

Testamente är en handling som innehåller förordnanden om arv och vem eller vilka som ska ärva. Sambor ärver inte varandra enligt lag och måste skriva testamente för att ärva varandra. Det gäller även om samborna har barn med varandra.
Makar med gemensamma barn ärver varandra enligt lag. Vill de frångå den legala arvsordningen eller till exempel förordna om enskild egendom till bröstarvingar måste de upprätta testamente.

Dokumentbevakning

En trygghet för dina anhöriga.

Utöver tjänsten Livsarkivet kan du också förvara testamente och andra värdehandlingar genom oss. Vi bevakar att de kommer till kännedom den dagen de behövs. Det kan kännas tryggt för dina anhöriga att alla viktiga papper finns lättillgängliga och samlade på en plats.