Här nedan hittar du ett kontaktformulär som du fyller i om du vill att vi kontaktar er, samt en checklista över de olika frågor vi kommer att beröra vid vårt samtal, antingen detta sker via telefon eller vid ett personligt möte. Har man möjlighet kan det kännas skönt att fundera något över detta innan vi hörs av.

Tidiga beslut

Några saker bör du ordna snarast, andra kan vänta.

Det finns en del saker som du som närstående måste ta ansvar för omgående. Det kan till exempel vara att ordna så att någon ser till en bostad som står tom, tömma kylskåp m.m.

Vi har en folder ”Ett stöd för minnet” som tar upp alla sådana praktiska frågor. Men för att vara säker på att du handlägger dessa ärenden på ett juridiskt riktigt sätt kan du alltid kontakta våra medarbetare på juridikavdelningen för information och råd.

Begravning och minnestund

Att ordna en personlig begravning.

Det är viktigt att tänka igenom var begravningsceremonin ska äga rum. Ofta används en kyrka i närheten av hemmet eller ett kapell på en av kyrkogårdarna. Men ibland kanske det inte känns rätt med just dessa platser utan man önskar en annan inramning. Då kan även andra alternativ förekomma. En trädgård, vid havet eller i en annan omgivning där det känns rätt att med värdighet skapa ett rum för avsked.

Vårt samtal kommer beröra:

 • Bokning av tid och plats för begravningsakt
 • Gravplats och gravsten
 • Utformning av akten, begravningsordning,
  sång, musik m.m.
 • Val av kista och urna
 • Kistdekoration och övriga blommor
 • Dödsannons
 • Eventuellt program och tackkort
 • Eventuell minnesstund

Efter begravningen

Tack, gravsättning, bouppteckning, etc.

Förutom alla frågor som rör det praktiska kring begravning och minnestund, är det även många juridiska frågor som ska klaras ut.

Vårt samtal kommer beröra:

 • Tackannons/kort
 • Gravsättning (kremation)
 • Gravsten
 • Nedsläckning av sociala medier
 • Bouppteckning
 • Avveckling av dödsboet
 • Deklaration
 • Arvsskifte