Bouppteckning

Vi har auktoriserade boutredare till din hjälp.

Bouppteckning är den handling som efter ett dödsfall ska inges till Skatteverket för registrering. Bouppteckningen innehåller uppgifter om dödsbodelägare och efterarvingar samt den avlidnes, och i förekommande fall makes eller sambos, tillgångar och skulder. Dessutom ska förekomst av testamente och/eller äktenskapsförord antecknas. Våra bouppteckningsförrättare hjälper dig med allt som rör upprättande av bouppteckningshandling, registrering till Skatteverket samt övriga juridiska frågor.