Direkt efter dödsfallet

Vad bör jag tänka på och ta ställning till?

Några frågor kan komma att behöva snabbare beslut än andra beroende på var dödsfallet har skett. På våra större sjukhus, till exempel SÄS, finns bårhus. Sjukhuspersonal ombesörjer då att den avlidne förs dit och man behöver inte ha någon brådska. Om dödsfallet har skett i hemmet eller på ett serviceboende sker omhändertagandet direkt vid dödsbädden.