Hur informerar jag om dödsfallet?

Att skapa en personlig annons.

En dödsannons uppgift är inte enbart att informera om dödsfallet, utan också att tala om var och när begravningen äger rum, eller om den sker inom familjen. Annonsen brukar innehålla namnen på de närmast sörjande, ibland även en psalm, dikt eller liknande samt en symbol av något slag.

I annonsen kan det också finnas med en inbjudan till minnesstund samt, om man så önskar, möjlighet att ange något välgörande ändamål som släkt och vänner kan ge bidrag till.