Hur gör jag nu?

I tid räknat tar en begravning inte så stort utrymme, men i ditt minne finns den alltid kvar. Begravningen ger en möjlighet att skapa en fin upplevelse av ett avsked. Ett tillfälle att uppleva en länk till den människa du förlorat.

Begravningar har inga givna mallar. I ett gott samarbete mellan familjen, och i förekommande fall kyrkan, och oss på begravningsbyrån skapas den personliga begravningen. Den ska kännas äkta och riktig. Den ska också spegla den dödes liv, men även ge hopp och ett ljust minne inför framtiden.

I samband med ett dödsfall är det många frågor du måste ta ställning till, därför får du alltid en skriftlig dokumentation. Då har du möjlighet att i lugn och ro hemma gå igenom vad som blev bestämt och se vilka frågor som eventuellt kvarstår. Du får också tillgång till en egen webbsida, Min sida, där du kan följa vad som är bestämt och vilka som är anmälda till en eventuell minnesstund. En trygghet för dig som beställare är även att dokumentationen innehåller en specificerad prisuppgift.

Tidiga beslut

Direkt efter dödsfallet

Vad bör jag tänka på och ta ställning till?

Några frågor kan komma att behöva snabbare beslut än andra beroende på var dödsfallet har skett. På våra större sjukhus, till exempel SÄS, finns bårhus. Sjukhuspersonal ombesörjer då att den avlidne förs dit och man behöver inte ha någon brådska. Om dödsfallet har skett i hemmet eller på ett serviceboende sker omhändertagandet direkt vid dödsbädden.

Bisättning

Vad innebär det?

Bisättning är ett samlingsord för de arbetsuppgifter som sker när man klär, iordningställer och lägger den avlidne i kistan samt utför tranport till den plats begravningen skall ske. Att ta ett personligt avsked är en viktig del av sorgearbetet. Det är inte alltid det finns möjlighet direkt i samband med dödsfallet att få göra det. Då kan vi ordna ett personligt avsked inom familjen vid ett senare tillfälle.

Idag är det inte ovanligt att man lägger något i kistan – det kan vara en teckning från barn eller barnbarn, en blomma, fotografi, brev eller något annat personligt. Många upplever en trygghet vid begravningen att veta hur det ser ut i kistan.

Boka tid

Välkommen att kontakta oss hela dygnet på vår jourtelefon 020-22 57 00 för att få råd och information samt boka tid för ett möte med någon av våra begravningsrådgivare. Om det blir tryggare eller av praktiska skäl känns bättre, kan vi komma hem till er.

Enligt den svenska begravningslagen skall begravning (kremering eller gravsättning) ske inom en månad från dödsfallet.

Tacksamhet är hjärtats minne

Begravning och minnesstund

Plats för begravning

Var ska begravningsceremonin äga rum?

Var den avlidne medlem i Svenska kyrkan kan man hålla begravningen i en kyrka. Oavsett kyrklig tillhörighet, kan alla ha begravning i kapellen på kyrkogårdarna.

Men ibland kanske det inte känns rätt med just dessa platser. Då kan även andra alternativ förekomma. En trädgård, vid havet eller i en annan omgivning där det känns rätt att med värdighet skapa ett rum för avsked.

Begravningsordning

Borgerlig eller kyrklig begravning?

Idag sker inte bara begravningar enligt Svenska kyrkans ordning, olika trossamfund har alla sin speciella ordning och begravningsceremoni. I den borgerlig begravningsakten kan var och en fritt bestämma hur ceremonin skall utformas. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga begravningsakten innehålla religiösa inslag. Oavsett vilken begravningsordning vi utgår ifrån är vår målsättning att tillsammans skapa en personlig och varm ceremoni. Vi har idag kunskap om begravningar inom ortodoxa kyrkan, islam, hinduism, buddism m.fl.

Hur informerar jag om dödsfallet?

Att skapa en personlig annons.

En dödsannons uppgift är inte enbart att informera om dödsfallet, utan också att tala om var och när begravningen äger rum, eller om den sker inom familjen. Annonsen brukar innehålla namnen på de närmast sörjande, ibland även en psalm, dikt eller liknande samt en symbol av något slag.

I annonsen kan det också finnas med en inbjudan till minnesstund samt, om man så önskar, möjlighet att ange något välgörande ändamål som släkt och vänner kan ge bidrag till.

Utformning av annonsen

Vilken symbol ska jag välja?

Att utforma dödsannonsen så den känns personlig och rätt till den avlidne känns viktigt. Vi bistår med kunskap och råd och har ett omfattande material av exempel att tillgå. Ofta innehåller annonsen en symbol samt en dikt eller vers. Symbolen kan vara ett kors likväl som något som speglar den avlidnes intresse eller yrke. Ett foto fungerar också bra.

Du kanske redan har en symbol du vill använda, om inte har du här möjlighet att välja ur vårt symbolbibliotek.

Dikt eller vers

Att hitta rätt.

Ibland är det kanske självklart vilken vers eller dikt man vill använda. Ibland behöver man lite tid för att fundera och känna efter vad som blir rätt.

Under vårt möte diskuterar vi val av dikt eller vers. Om du vill, hjälper vi till med förslag på var du hittar fina texter. Tillsammans utformar vi sedan dödsannonsen så den blir så som du har tänkt dig.

Gravplats

Att välja den plats som känns rätt.

Valet av gravplats bör man överväga noga eftersom det är ett definitivt val inför framtiden. Vid jordbegravning gravsätts kistan i samband med begravningsceremonin. Vid kremering sker gravsättningen ett tag efter begravningsceremonin, vanligtvis cirka en månad. Lagen säger att en urna måste gravsättas inom ett år efter kremeringen.

På de flesta kyrkogårdar finns olika typer av gravplatser att välja på. Vi vägleder i vad som gäller för den kyrkogård som är aktuell efter ett dödsfall.

Gravsten

Hur utformas en minnesvård?

Gravstenen eller minnesvården är en bestående symbol. För kommande generationer bevarar och hedrar den minnet av någon som stod oss nära i livet. Därför är det helt naturligt att känna en viss osäkerhet i valet av gravsten. Kontakta oss med dina tankar och önskemål. Vi lotsar dig genom alla valmöjligheter på en gravstens utseende; formen, storleken, färgen, stenmaterialet, stilar och symboler. Hos oss finns en stenutställning och bilder, prover på granit i olika färg, ytbehandlingar, stilar och symboler. Vi sammanställer dina önskemål och återkommer med ritning och prisuppgift.

Vi kan även hjälpa till med omarbetning av befintlig minnesvård.

Genom kärlek lever det
vi har förlorat

Värd vid begravningen

Vår uppgift vid begravningsceremonin.

Vår uppgift som värdar vid begravningen är att ansvara för allt praktisk, så att man som anhörig kan få ta ett fint avsked.

Som representant och värd ansvarar vi för att kyrkan alternativt kapellet är iordningställt inför begravningen. Vi samordnar officiant, musiker och andra medverkande och tar också emot begravningsgäster samt är behjälpliga med placering i kyrkan och kapellet. Vi arrangerar, antecknar givare och hälsningar på blommor och fotograferar för att kunna sammanställa den minnesbok vi gör efter begravningen. Minnesboken innehåller förutom bilder från begravningen, uppgifter på vilka som sänt blommor och minnesgåvor.

En personlig dekorering

Kan jag lägga farfars hatt på kistan?

En kista kan dekoreras på flera olika sätt. I många församlingar finns tillgång till ett så kallat bårtäcke, som draperas över kistan, kanske tillsammans med ett fotografi. Att använda sig av blommor är nog det första man tänker på, en vacker och naturlig inramning, men det går förstås lika bra att dekorera med något annat man känner symboliserar den avlidne. Kanske hade farfar en hatt han alltid bar som förknippas med honom och blir till en fin symbol. Mamma älskade att promenera längs den långa klapperstensstranden, varför inte lägga några av de mjuka stenarna på kistan. Viktigast är att skapa en personlig prägel och att det känns rätt för just er.

Musik och sång

Ett eget språk.

Musiken bär sitt språk och kan betyda obeskrivligt mycket för en begravnings helhet, tröst och behållning. Under årens lopp har vi skapat stor erfarenhet om musik och lämpliga musikval. Genom ett nätverk av duktiga och engagerade musiker kan vi ge förslag och också skapa direktkontakt mellan familj och musiker.

Tekniken ger oss visserligen möjlighet att utföra det mesta i musikväg, men relationen som uppstår mellan den som lyssnar och den som framför den levande musiken kan aldrig skapas tekniskt. Hos oss på Lenbergs har vi flera solister; Jörgen Åkesson, Lars Böhm, Mikaela Persson, Staffan Bäck och Roger Sandström, som alla bidrar till en fint avsked.

I mörkret vilar ljuset

Program och tackkort

Som vägledning och minne.

Ett programblad som beskriver hur begravningsakten går till, i vilken ordning allt ska ske och vilka som medverkar kan vara praktiskt för gästerna. Att ta fram ett programblad är förstås inget man måste göra, men för många närvarande blir programbladet till ett minne som kommer att sparas.

Det är fint när avskedet återspeglar den vi tar farväl av. Genom utformningen av programmet har vi möjlighet att spegla personen i fråga. Kanske med ett foto av mamma eller pappa, en kär plats eller något annat som stått den bortgågne nära. Vi ger gärna råd om utformning av såväl programkort som tackkort.

Minnesstund

Att minnas tillsammans.

En minnesstund efter begravningen ger ofta trygghet och blir till en fin minnesbild inför framtiden. Det känns skönt att samlas efter begravningen för att tillsammans minnas den avlidne/avlidna, dela personliga minnen och historier. Låt gärna den man tagit avsked av få finnas med. Kanske serverar man mammas eller pappas favoritmat, dekorerar med älsklingsblommorna och placerar ett fotografi på borden.

Minnesstunden kan hållas på restaurang, i församlingshem, hemma eller i annan lämplig lokal. Vi har själva två förtäringsställen där vi har möjlighet att arrangera minnesstunder, Sinnenas Hus och Yxhammargården, men ordnar givetvis minnesstunden på den plats ni önskar.

Min sida

All information samlat på en plats.

På den sida vi kallar ”Min sida” kommer vi efter vårt första möte lägga upp all information vi kommit överens om. Sker förändringar uppdateras sidan allt eftersom med de nya uppgifterna. Här hittar du till exempel information om vilka som anmält sig till eventuell minnesstund, uppgifter om officiant och musiker, vilka blomsterbeställningar som gjorts etc. Här finns även möjlighet att välja kista och urna.

Min sida förenklar för familjemedlemmar att tillsammans gå igenom vad som planerats även då man kanske befinner sig på annan ort. Att ha alla uppgifter samlade på en och samma plats gör det lätt att få överblick över alla uppgifter som hör ihop med en begravning.

Störst av allt är kärleken

Nedsläckning av sociala medier

Vad händer med facebook, twitter och instagram?

Det är allt vanligare att avlidna personer lämnar efter sig data på facebook, instagram, twitter, linkedin och andra sociala medier. Hur ska man som anhörig hantera innehållet på dess ofta mycket personliga sidor? Att själv stänga ner dem kräver kunskap och kan vara tidskrävande. Gör man ingeting åt dem, finns kontona kvar för oöverskådlig tid. I vissa fall kan vi även spåra och stänga bloggar och profiler på andra sociala medier, som är kopplade till den avlidne.

Hör av er så hjälper vi er.

Minnesrummet

En plats att dela dina tankar och sorg men även alla fina minnen.

Minnesrummet, som är en plats på webben, kompletterar den traditionella dödsannonsen i tidningen – ett fint och värdigt sätt att hedra och minnas den som är saknad. Minnesrummet samlar nära och kära och gör det enklare att hantera alla känslor. En möjlighet att uttrycka sina tankar, dela sin sorg och återuppleva fina stunder och glada minnen. Allt publicerat innehåll granskas av Minnesrummet AB som också ansvarar för säkerhet och det etiska innehållet.

Vi hjälper dig gärna med att skapa ett ”Minnesrum”.

Dokumentation och prisuppgift

Vad kostar en begravning?

Det är många frågor du måste besluta om i samband med ett dödsfall. Därför får du alltid en skriftlig dokumentation. Då kan du i lugn och ro hemma gå igenom vad som blev bestämt och se vilka frågor som eventuellt kvarstår. Du får också tillgång till en egen webbsida, Mina sidor, där du kan följa vad som är bestämt och vilka som  till exempel är anmälda till en eventuell minnesstund. En trygghet för dig som beställare är även att dokumentationen innehåller en specificerad prisuppgift.

Juridik

Vår juridiska avdelning

Att tänka på i samband med ett dödsfall.

Det är många praktiska saker som du som närstående måste ta omedelbart ansvar för. I samband med det första besöket och planering av begravningen kan ni också direkt få kontakt med någon av våra auktoriserade boutredare på familjejuridiska avdelningen för att reda ut  frågor kring förvaltningen av ett dödsbo.