Svenska kyrkans ordning

Begravning enligt Svenska kyrkans ordning är den begravningsceremoni som drygt 75 % av dem som avlider i Sverige använder sig av.

Som regel hålls ceremonin i en kyrka eller kapell och utförs den av en präst som tillhör Svenska kyrkan görs det ”enligt Svenska kyrkans ordning” för begravningsgudstjänst. Begravning enligt Svenska kyrkan har en fastställd ordning, men har utrymme för komplettering.

 

Begravningsritual vid kremering enligt Svenska kyrkans ordning.

 1. Klockringning
 2. Inledningsmusik
 3. Eventuell solosång eller musik
 4. Psalmsång
 5. Griftetal med bön
 6. Överlåtelsen. Församlingen står upp. Prästen tecknar korstecknet över kistan eller låter mull falla tre gånger på kistan
 7. Bibelläsning
 8. Psalmsång
 9. Begravningsbön
 10. Psalmsång
 11. Avsked
 12. Slutbön
 13. Välsignelsen
 14. Eventuell solosång eller musik
 15. Avslutningsmusik
 16. Anhöriga lämnar kapellet, övriga följer efter. Kistan lämnas kvar i kapellet
 17. Klockringning i enlighet med lokala seder

 

Jordbegravning med avsked vid graven

Från punkt 1-9, samma ordning som för kremationsbegravning

10. Välsignelsen
11. Psalmsång
12. Eventuell solosång eller musik
13. Kistan bärs ut under orgelmusik. Närmast anhöriga går direkt efter kistan till graven, följda av övriga närvarande
14. Kistan sänks i graven
15. Avsked vid graven
16. Slutbön